Human Benefits Logo  
    Ga naar de login-pagina  
         
      Veel Gestelde vragen  
   
  1. Is HB onafhankelijk?
  2. Is HB een verzekeringstussenpersoon?
  3. Betreft het een eenmalig traject?
  4. Betreft het altijd papieren (hard copy) Statement?
  5. Wat als een opdrachtgever meer wil?
  6. Voert HB zelf de scan uit?
  7. Zijn de aangeleverde gegevens eigendom van HB?
  8. Is een dergelijk communicatie traject duur?
  9. Duurt een dergelijk traject lang?
  10. Zijn er meerdere leveranciers en waardoor onderscheidt HB zich?
 
     

Is HB onafhankelijk?

Ja, HB brengt arbeidsvoorwaarden in kaart. Houdt als het ware de werkgever een spiegel voor om zo te kunnen komen tot een onpartijdige communicatie werkgever-werknemer. HB bouwt middels een eigen applicatie voor iedere bedrijfsrelatie een specifieke database. Die database wordt gevuld met werkgever- en werknemergegevens.
Vanuit die database worden gepersonaliseerde overzichten gegenereerd. HB bemoeit zich nimmer met de inhoud van de regelingen maar signaleert wel hiaten en/of tekortkomingen.
 
     

Is HB een verzekeringstussenpersoon?

Neen, binnen HB is wel ruime pensioenkennis aanwezig maar HB zal nimmer regelingen opzetten of wijzigen. Er worden geen diensten en producten verkocht. Dus ook geen verzekeringen. De inkomsten van HB komen uit de jaarlijkse uitrol van de gepersonaliseerde arbeidsvoorwaardenoverzichten (Personal Benefits Statements = PBS). HB bedient wel diverse externe adviseurs die op basis van de PBSsen van HB hun eigen klanten nader kunnen adviseren.
 
     

Betreft het een éénmalig traject?

Neen, om op een heldere en duidelijke wijze te kunnen communiceren stelt HB werkgevers in staat om ieder jaar de nieuwste gegevens te communiceren. Wettelijke kengetallen, fiscale cijfers en steeds veranderende werknemersgegevens worden ieder jaar aangepast. De ervaring leert dat men na het eerste jaar al weer uitziet naar een volgende uitgave. Er verandert ook zoveel dat een eenmalig traject vaak zijn doel voorbijschiet.
 
     

Betreft het altijd papieren (hard copy) Statements?

Neen, HB is voorstander in ieder geval het eerste jaar de overzichten ook te laten drukken. Voor de partner van de werknemer is dat ook wel zo prettig en mensen hebben nu eenmaal graag “iets in hun handen” (hoeveel mensen printen bijvoorbeeld hun e-mails uit…) HB is echter geen drukker en is als er geprint dient te worden in ieder geval printerstraat onafhankelijk. Er zijn diverse afnamepakketten bij HB mogelijk. Afnemers kunnen geheel of gedeeltelijk webbased Statements afnemen. Afnemers mogen het printproces in overleg overigens ook zelf uitvoeren.
 
     

Wat als een opdrachtgever meer wil?

HB is een dynamische onderneming die vanuit het vertrekpunt arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en communicatie werkgever-werknemer met iedere klant in overleg gaat. Het traject kan ook de gehele logistiek van persoonlijke verzending (binnen- en buitenland) inhouden. HB verzorgt dan in de stijl van het bedrijf de verzending.
Sommigen klanten van HB willen in het Engels communiceren en natuurlijk in hun eigen bedrijfsstijl (dus eigen foto’s en teksten). Ook dit is geen enkel probleem.
 
     

Voert HB zelf de scan uit?

Neen, HB verzamelt in principe alle gegevens. Dus bij de onderneming zelf maar ook bij bijvoorbeeld het pensioenfonds. Nadat de database is gevuld kan de werkgever met diens eigen externe adviseur(s) aan tafel om op werknemer- en of regelingniveau bij te sturen. Strategische beslissingen zijn zo ook beter te nemen. Echter dit behoort niet tot de competentie van HB.
 
     

Zijn de aangeleverde gegevens eigendom van HB?

Neen. De gegevens blijven altijd eigendom van de klant zelf. HB gebruikt die gegevens eenmaal voor het genereren van de PBSsen. Het is daarna aan de opdrachtgever of de gegevens bewaard blijven danwel vernietigd worden. Blijven de gegevens bewaard dan kunnen zowel werkgever als werknemer hun gegevens in een digitale file opvragen. Bijvoorbeeld voor overleg met hun adviseur(s). HB vraagt daartoe wel een schriftelijke machtiging.
 
     

Is een dergelijk communicatie traject duur?

Neen, HB hanteert een zogenaamde staffel en op basis van de tarieven in die staffel kan feitelijk iedere werkgever zaken met HB doen.
 
     

Duurt een dergelijk traject lang?

Neen, binnen een paar weken kan HB (door o.a. een goede en beveiligde automatisering) een traject afronden. De agenda’s dienen natuurlijk wel op elkaar afgestemd te kunnen worden.
 
     

Zijn er meerdere leveranciers en waardoor onderscheidt HB zich?

Er zijn op de wijze zoals HB in de markt opereert feitelijk geen collega-aanbieders. HB opereert Europees, geautomatiseerd en volledig onafhankelijk en onpartijdig. HB levert geen andere diensten en producten.
HB kent diverse service-level agreements (van full-serviced tot volledig onder licentie) en weet zich gesterkt door sterke businesspartners. Het automatiserings-- en eventuele printproces zijn uitbesteed en worden door HB nauwgezet gevolgd.
De klant merkt daar feitelijk niets van maar krijgt op deze wijze op ieder deelgebied een “professional” onder de totale regie van HB.